MITJANS

MITJANS
• Personal voluntari i recursos humans professionals i especialitzats
• Finançament mitjançant la quota anual de socis, donacions de particulars i empreses, així com suport econòmic per part de l’Hospital de Puigcerdà i ajudes per part d’algunes entitats com ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal, per tal de dur a terme la nostra activitat i finançar els projectes concrets.
• Cessió d’un espai que compartim conjuntament amb altres associacions locals per part de l’Ajuntament de Puigcerdà, en concret al Local d’Entitats, per trobar-nos i reunir-nos i per a la gestió de temes burocràtics, i cessions temporals d’altres espais per realitzar diverses activitats proposades com el local de la Fundació ADIS, el Museu Cerdà i d’altres espais
• Obtenció del material necessari, així com adquisició de targes de visita i fulletons informatius per a ser repartits de forma gratuïta. D’alguns d’aquests materials se’n fa càrrec enterament la pròpia associació i d’altres ens han sigut cedits de forma gratuïta o per un preu molt assequible. De mica en mica esperem anar completant el material que ens sigui necessari